Drie dagen verslag in één film

Krachtproef 2019. Een festival van opbouwwerkers. Elk jaar komen zij bijeen om opnieuw hun vak uit te vinden. Ik ben er graag bij.

Opbouwwerkers hebben al jaren ervaring in het in beweging brengen van initiatieven van inwoners. Als wij ergens onze hoop op kunnen vestigen zijn het volgens mij juist die kleine bewegingen in onze maatschappij waarbij mensen weer ervaren dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op de wereld.

Drie dagen lang heb ik geluisterd naar alle gesprekken. Drie dagen lang heb ik getekend. Uiteindelijk heb ik al mijn tekeningen samengevoegd tot een video van 3.5 minuten.

Hoe kernachtig kun je zijn?