Tijdens onze voorjaarsbijeenkomst voor medewerkers van het Flevolandse werkveld GGZ – Werk & Inkomen heeft Frank Los met zijn scherpe waarneming en vlotte pen de resultaten van de dag uitstekend samengevat.

Hij heeft op treffende wijze de belangrijkste elementen die een rol spelen bij het vinden van werk door mensen met een psychische kwetsbaarheid in beeld gebracht. Het is een mooi document geworden waardoor de opbrengst van de dag bewaard blijft.

Stephan van IperenGemeente Almere