• Complexe zaken helder uitgelegd

Complexe zaken helder uitgelegd

Beweging is gewenst

Je wilt een beweging op gang brengen. Maar op één of andere manier slaagt jouw boodschap daar niet in.

Ik zie de kansen

Ik laat de uitleg beginnen bij de ontvanger.
Ik sluit aan op bestaande gevoelens en zienswijzen.
Ik benoem het belang.

Mensen herkennen zichzelf daardoor in de uitleg.
Als zij het belang herkennen komen zij in beweging.

Ik maak de beweging luchtig!

Mijn interactieve visualisaties  zijn altijd verrassend en inspirerend.

Ik geloof in het gebruik van multimedia. Want elke mediavorm heeft zijn eigen kracht die ik volledig wil benutten.

Deze bundeling van krachten nodigt uit tot de juiste beweging.

Missie en visie

In de wereld ontstaan continue prachtige initiatieven die de wereld mooier maken. Voor optimaal succes hebben zij draagvlak nodig. Soms is er sprake van weerstand omdat mensen elkaar nog niet goed begrijpen.

Mijn visie

Als mooie initiatieven draagvlak krijgen ontstaat er een mooiere en duurzamere wereld. Daar draag ik graag aan bij!

Mijn missie

Met mijn inzicht, enthousiasme en creativiteit wil ik prachtige interactieve visualisaties maken waardoor mensen spontaan willen aansluiten bij de mooie bewegingen die gaande zijn.

Werkwijze

Vanaf het begin van ons nieuwe project werk ik graag met jou samen.

Voordat ik los ga bespreek ik met jou mijn creatieve ideeën.

Elke stap wordt door ons samen geëvalueerd waardoor we een resultaat bereiken waar jij volledig achter staat.

Indien nodig betrek ik andere creatievelingen uit mijn netwerk.

Ik blijf zelf steeds verantwoordelijk voor de voortgang en een sterke afronding.

Kernwaarden

Liefde
Wijsheid
Respect
Authenticiteit
Betrokkenheid
Openheid
Betrouwbaarheid
Aandacht
Overgave
Bewustzijn