Twijfelsessies heette het op Krachtproef, jaarlijks festival voor opbouwwerkers. Hoe realistisch zijn nu de uitgangspunten van je dagelijks werk. Ik rammel er graag aan. Dat gaat natuurlijk met de nodige humor gepaard.

Volgens mij is het belangrijk om regelmatig je uitgangspunten te controleren. Want als ze niet kloppen ben je gewoon verkeerd bezig. Dan is het hoog tijd om ze te vernieuwen.

Op dit festival kwam ik weer prima van pas als multitasker. Tijdens de plenaire sessies was ik visueel notulist. Aan het einde van de dag gaf ik een samenvatting van de dag.

Van zo’n dag, met verschillende activiteiten, geniet ik met volle teugen. En dat komt de kwaliteit natuurlijk ten goede!!!