Als Dennis Nolte van Spoor van Vernieuwing mij mee vraagt om dromen te gaan inblikken doe ik graag mee. Afgelopen vrijdag stonden we in Zaanstad om droom-gesprekken aan te gaan met jongeren.

Op het Trias college kregen we in de eerste instantie niet een hele goede respons, totdat we achteraf een van de leerlingen de vraag stelden, wat is jouw droom?

Posted by Tim van Veen on vrijdag 20 november 2015

huh… wat ik ervan vind?
De eerste groep wist misschien nog niet zo goed hoe ze moesten omgaan met de vragen die aan ze gesteld werden, de tweede groep ging meteen aan de slag met hun droom.

Het belangrijkste van deze middag was dat aan deze kinderen werd gevraagd wat hun dromen zijn en hoe ze die kunnen verwezenlijken.

groepsdruk
Het was merkbaar dat de eerste groep daar in groepsverband moeite mee had. Individueel hadden ze daar minder problemen mee. Het was een samengestelde groep waarbij de groepsdruk een rol speelde in het uiten van je dromen. Na de les heb ik een aantal kinderen gesproken die het erg leuk vonden. “Kunnen we niet elke week zo’n les hebben” kreeg ik te horen.

Deze mooie droom van het Trias VMBO kregen we bijna in onze schoot geworpen met MAAK.Zaanstad. Een leuke klas enthousiaste meiden die leuke dingen willen doen met gehandicapten.

Posted by Tim van Veen on vrijdag 20 november 2015

aan de slag!
De tweede groep is meteen aan de slag gegaan met het realiseren van de klassikale droom. Deze klas is ook meer een groep zodat het proces iets gemakkelijker verloopt. Ze zijn gelijk in actie gekomen en naar hun mentor gegaan. Wat een klas

bijzonder
Voor de meeste leerlingen was dit een bijzondere gebeurtenis. Niet alleen omdat het een les was buiten de gebaande paden maar dat er aan kinderen gevraagd werd wat ze zelf belangrijk vinden.

Hé… Het gaat over mij!
In het onderwijs, waar de nadruk vaak wordt gelegd op kwalificeren, was dit een gebeurtenis waar de nadruk lag op persoonlijke ontwikkeling. Dat je zelf een onderdeel vormt van de maatschappij. Dat je daar persoonlijk een aandeel in kunt hebben.